Welkom

Welkom op de site Partners in Professionalisering Utrecht. Deze site is een gezamenlijk initiatief van drie grote besturen in Utrecht, te weten de PCOU, SPOU en KSU, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Marnix Academie en Universiteit Utrecht. Als samenwerkende partners in het primair onderwijs in Utrecht maken we werk van de professionalisering. Via deze website kun je je inschrijven op professionaliseringsmogelijkheden die gezamelijk worden aangeboden  De opleidingen zijn ingedeeld in de thema’s Taal, Rekenen, Gedrag, Jonge Kind en Leidinggeven. 


Je wordt van harte uitgenodigd om je in te schrijven voor het schooljaar 2014-2015. De samenwerkende partners staan voor voortdurende ontwikkeling van haar medewerkers en daarmee van haar scholen en het aangeboden onderwijs. Neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen professionele groei en de kwaliteit van het onderwijs op de school waar je werkt. Duidelijk is je blijven ontwikkelen en plezier in je werk samengaan.

 

Lees voor de spelregels bij inschrijven de begeleidende brief van je bestuur. Je vindt deze onder het tabje 'Home' op deze website:

De voordelen van de gezamelijke opleidingen op een rijtje:

  • Gewaarborgde kwaliteit
  • Aangepaste prijs voor incompany trajecten
  • Overzicht aanbod met lesplaats Utrecht
  • Geaccrediteerd opleidingsaanbod

Lerarenbeurs?

De (persoonlijke) Lerarenbeurs kan uitsluitend aangevraagd worden voor de Masteropleidingen. Sinds 2012 is voor de post-hbo opleidingen geen lerarenbeurs meer mogelijk.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000  betaal je netto € 1.015 (als je in de belastingschijf van 42% valt) . Voor meer informatie zie bijlage van de belastingdienst.Contact Partners in Professionalisering

Hogeschool Utrecht
Instituut Theo hijssen

Seminarium voor Orthopedagogiek

Hogeschool Marnix Academie
Marnix Onderwijscentrum

drs. Rob Gertsen

Padualaan 97  3584 CH Utrecht

T. 088 481 7172

M. 06 23698136

E rob.gertsen@hu.nl

I www.ctt.hu.nl (post HBO)                                          

I www.seminarium.hu.nl (masters en postmaster)

 

Ron de Bakker

Postbus 85002 3508 AA Utrecht

T. O30 275 35 60

M. 06 20397631

E r.debakker@hsmarnix.nl

I www.marnixonderwijscentrum.nl

 

Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU)

Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht)

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU)

 

Aanmelden?

Mogelijkheid aanmelden tot 1 juni 2014. Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier. Direct naar aanmelden!

 

 

 

Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst | Copyright 2012 by B.Geus